Google+ Followers

۱۳۹۴/۹/۲۷

حکمت ملوکانه: نامه نگاری آری، انقلاب نه

مستندی هست درباره فرح پهلوی، با نام «من و ملکه».اکنون پس از سال‌ها که دیگر نه از تاک نشانی مانده و نه از تاک نشان، انقلابیِ سابق، در قامت مصاحبه گر در برابر ملکۀ سابق قرار گرفته است. جایی در انتهای مستند، مصاحبه گر دلایل انقلابی بودنش را، اینکه علیه نظام شاهنشاهی مبارزه می‌کرده را، توضیح می‌دهد. دلایلش این است که در خانواده فقیری بزرگ شده و بسیاری مواقع که از مدرسه برمی گشته غذایشان نان خالی بوده، پدر و مادرش بیمار و ناتوان بوده‌اند و دلایلی دیگر از این قبیل. پاسخ فرح: 

 «اشتباهی که کردی، یه نامه می‌نوشتی به من که پدرم مریضه، مادرم امکان نداره، ما هشت نفریم، یه کاری برای ما بکن.» ('۲۶: ۱)

هیچ نظری موجود نیست: