Google+ Followers

۱۳۹۴/۷/۲۵

فی البال أغنیهما کودکانی خُرد بودیم
درختان بلند بودند 
و تو از مادرم و از میهن‌ام زیبا‌تر بودی.

«فی البال أغنیه» محمود درویش

هیچ نظری موجود نیست: