Google+ Followers

۱۳۹۴/۷/۲

سه دیدگاه اخلاقی در «جدایی»

در انتهای ماهِ اولِ کلاس که اخلاق دینمدار، نتیجهگرا و کانتی را بحث کردیم، با هم «جدایی نادر از سیمین» را می‌بینیم. قرار است مقالۀ اول درس را دربارۀ این فیلم بنویسند. بعد از دیدن فیلم به نظرم می‌رسد شوکه شده‌اند. طول می‌کشد تا از حال و هوای فیلم فاصله می‌گیرند ومی‌توانند درباره‌اش بحث کنند. [این بار که مجبورم سر کلاس بمانم و با بقیه فیلم را ببینم، متوجه می‌شوم قبلا هیچگاه نتوانسته بودم فیلم را تا آخر ببینم.] گرچه گمان می‌کنم که این فیلم پیچیده است و از جهانی کاملا متفاوت- بعلاوه اینکه فیلم را با زیرنویس می‌بینند- اما به نظرم می‌رسد که بسیاری از ظرافتهای فیلم را متوجه شده‌اند. 
کلاس که تمام می‌شود یکی از دانشجویان می‌آید مقابلم می‌ایستد، تشکر می‌کند و بی‌آنکه منتظر پاسخ بماند، آرام از کلاس بیرون می‌رود.


هیچ نظری موجود نیست: