Google+ Followers

۱۳۹۱/۱۲/۲۹

۴۳۱. ۶

۴۳۱. ۶ در مرگ نیز جهان تغییر نمی‌کند، بلکه تنها خاموش می‌شود.
 ۴۳۱۱. ۶ مرگ رخدادی در زندگی نیست. مرگ زیسته نمی‌شود.
               اگر منظور ما از جاودانگی نه تداومِ زمانیِ بی‌پایان، بلکه بی‌زمانی باشد، آنگاه زیستنِ جاودانه، زیستن در حال است.
               همچنان که میدان دید ما بی‌منتهاست، زندگیمان بی‌پایان است.

«ترکتاتوس».

پی نوشت: از ترجمه انگلیسی Daniel Kolak استفاده کرده‌ام.(تنها به این خاطر که داشتم از جایی می گذشتم که یک نسخه از این کتاب را یافتم.)

هیچ نظری موجود نیست: